Ngày 7/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Sơn ( 0975278489), . Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

11698582_663237857144022_2087996689215970355_n

Ngày 7/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Sơn ( 0975278489), . Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments