Ngày 7/8/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Quang- KH Đà Nẵng (0935498489). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 7/8/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Quang- KH Đà Nẵng (0935498489). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.Quang ĐN277

Ngày 7/8/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Quang- KH Đà Nẵng (0935498489). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments