Ngày 8/08/2014, cứu DL thành công cho A. Ánh 0913006814 Loại thiết bị: HDD WD 160GB. Tình trạng: Bad nặng (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 8/08/2014, cứu DL thành công cho  A. Ánh 0913006814 Loại thiết bị: HDD WD 160GB. Tình trạng: Bad nặng (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Comments

comments