Ngày 8/08/2014, cứu DL thành công cho A. Huy 0915106060 Loại thiết bị: Laptop Sonyvaio. Tình trạng: Mất phân vùng (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 8/08/2014, cứu DL thành công cho  A. Huy 0915106060 Loại thiết bị: Laptop Sonyvaio. Tình trạng: Mất phân vùng (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Ngày 8/08/2014, cứu DL thành công cho A. Huy 0915106060 Loại thiết bị: Laptop Sonyvaio. Tình trạng: Mất phân vùng (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)
Rate this post

Comments

comments