Ngày 8/08/2014, cứu DL thành công cho A. Tâm 0977867633 Loại thiết bị: HDD Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 8/08/2014, cứu DL thành công cho  A. Tâm 0977867633 Loại thiết bị: HDD Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Comments

comments