Ngày 8/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Tuyên (01664463671) . Loại thiết bị: seagate 80GB. Tình trạng: Lỗi mạch

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Tuyên (01664463671) . Loại thiết bị: seagate 80GB. Tình trạng: Lỗi mạch

A.Tuyen

Comments

comments