Ngày 8/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Trung (0906846866).Loại thiết bị : ổ cứng Samsung HD163Hj, tình trạng : lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/5/2015 Anh Trung mang tới trung tâm ổ cứng Samsung HD163GJ của mình với tình trạng không nhận ổ cứng với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị lỗi cơ và tiến hành xử lý.Sau 2 giờ xử lý trung tâm đã phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung lỗi cơ cho anh Trung và bàn giao dữ liệu trong ngày 8/5.

IMG_0294[1]

Comments

comments