Ngày 8/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Đông(0983060992). Loại thiết bị: ổ cứng western 250 GB. Tình trạng: Format mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Đông(0983060992). Loại thiết bị: ổ cứng western 250 GB. Tình trạng: Format mất dữ liệu.Kỹ thuật đã xử lý và bàn giao dữ liệu ngay trong ngày.

ALAM

Ngày 8/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Đông(0983060992). Loại thiết bị: ổ cứng western 250 GB. Tình trạng: Format mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments