Ngày 8/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Phong ( 0978337777). Loại thiết bị: ổ cứng hitachi 320GB. Tình trạng: lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

11214123_663237797144028_6275022059760843407_n

Ngày 8/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho Anh Phong ( 0978337777). Loại thiết bị: ổ cứng hitachi 320GB. Tình trạng: lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments