Ngày 8/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Dũng ( 0909221081). Loại thiết bị: ổ cứng western 160GB. Tình trạng:mất phân vùng

Thu Huong Nguyễn

11045463_663237783810696_1896402318059312121_n

Comments

comments