Ngày 8/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thu (090493427). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thu (090493427). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Mất dữ liệu.

Dell

Ngày 8/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thu (090493427). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments