Ngày 9/4 Cứu lại dữ liệu cho Chị Mai DT 0986326722. HDD model WD3200AAJS lỗi đầu đọc do kiến vào.

Hiệu Khuất Quang

Comments

comments