Ngày 9/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị Nga (01239060282) . Loại thiết bị: toshiba 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho Chị Nga (01239060282) . Loại thiết bị: toshiba 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.Đã phục hồi đầy đủ dữ liệu cho chị Nga sau 1 ngày.

chị nga

Comments

comments