Ngày 9/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Cường (0904975119). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Cường (0904975119). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.đữ liệu được gửi về cho khách hàng sau 5 ngày.

a cường đà nẵng

Comments

comments