Ngày 9/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Trình (0989189348). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Trình (0989189348). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.Phục hồi dữ liệu Anh Trình sau 1 ngày và khách hành nhận dữ liệu sau 5 ngày.

a trình

Ngày 9/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Trình (0989189348). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments