Ngày 9/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Hùng (0904598567).Loại thiết bị : ổ cứng Seagate 7200.10 80GB, tình trạng : Ghost nhầm mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/5/2015 Anh Hùng mang tới trung tâm ổ cứng Seagate 7200.10  với tình trạng Ghost nhầm mất dữ liệu ổ cứng với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Trung tâm đã tiếp nhận và tiến hành xử lý.Sau 2 giờ xử lý trung tâm đã phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate Ghost nhầm cho anh Hùng và bàn giao dữ liệu trong ngày 9/5.

IMG_0293[1]

Ngày 9/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Hùng (0904598567).Loại thiết bị : ổ cứng Seagate 7200.10 80GB, tình trạng : Ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments