Ngày 9/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Tiến (01694637101).Loại thiết bị : ổ cứng Samsung SP0802N 80GB, tình trạng : Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/5/2015 Anh Tiến mang tới trung tâm ổ cứng Samsung SP0802P 80GB của mình với tình trạng không nhận ổ cứng với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị lỗi cơ và tiến hành xử lý.Sau 2 giờ xử lý trung tâm đã phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung lỗi cơ cho anh Tiến và bàn giao dữ liệu trong ngày 9/5.

IMG_0292[1]

Comments

comments