Ngày 9/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Chí(01669966275). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 500 GB. Tình trạng: Bad

Thu Huong Nguyễn

chin

Ngày 9/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Chí(01669966275). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 500 GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments