Ngày 9/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Thắng (0913375666). Loại thiết bị: ổ cứng western 320 GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Thu Huong Nguyễn

thang

Ngày 9/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Thắng (0913375666). Loại thiết bị: ổ cứng western 320 GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments