Ngày5/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Hưng (00945225555).Loại thiết bị : ổ cứng HITACHI Z5K500-500GB, tình trạng : format nhầm ổ E

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/5/2015 Anh Hưng mang tới trung tâm 1 ổ cứng HITACHI z5k500 với mô tả là format nhầm ổ E và yêu cầu phục hồi dữ liệu.Sau 1 ngày phục hồi dữ liệu format nhầm cho anh Hưng và bàn giao dữ liệu đã phục hồi cho anh Hưng ngàu 5/5.

IMG_0254[1]

Comments

comments