Nhayg 25/07, cứu dũ liệu thành công cho a. Chiến( 0973…424). Loại thiết bị : HDD 3.5 WD 500GB. Tình trạng: Kiến vào.

Thu Huong Nguyễn

Nhayg 25/07, cứu dũ liệu thành công cho a. Chiến( 0973…424). Loại thiết bị : HDD 3.5 WD 500GB. Tình trạng: Kiến vào.

20140725_142426

Comments

comments