Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 500GB bó cơ_23/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/12/2015, a. Đông( 01672471105) có mong muốn cứu lại dữ liệu ổ cứng samsung 500GB. Ổ cứng bị rơi, dẫn đến bó cơ. Kĩ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 23/12, đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Đông( Cty VS)

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 500GB bó cơ_23/12
Rate this post

Comments

comments