Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 1TB bad nặng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/12/2015, a. TRung đến trung tâm, mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng samsung 1TB. Ổ cứng chập chờn, không truy suất đưuọc dữ liệu. Kiểm tra ổ bị bad nặng. Chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2  ngày. đến ngày 25/12, phục hồi đầy đủ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

A Trung

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 1TB bad nặng
Rate this post

Comments

comments