Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB bad_ 22/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/12/2015, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của a. Hùng ( 0912423541). Ổ cứng vẫn nhận nhưng không mở được dữ liệu. Kiểm tra xác đinh ở cứng bị Bad nặng. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu ngay trong ngày cho khách hàng. 

A HÙng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB bad_ 22/12
Rate this post

Comments

comments