Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB chết cơ_ 26/11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/11/2015, a. Cường (09349×6668) mang đến trung tâm 1 ổ cứng samsung 80GB yêu cầu khôi phục dữ liệu. Ổ cứng đang cài Win thì mất điện, khi mở máy lên thì ổ không nhận. Xác định ổ bị Lỗi cơ. Chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu, sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của khách đã được phục hồi.

A Cường

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB chết cơ_ 26/11
Rate this post

Comments

comments