Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Dell gộp ổ- 17/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy laptop Dell cho chị Uyên (0904084445). Ổ cứng do cài win lỗi dẫn đến gộp các ổ, mất phân vùng dữ liệu. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 16/1 toàn bộ dữ liệu đã đưuọc khôi phục và bàn giao trả khách hàng.

Dell

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Dell gộp ổ- 17/2
Rate this post

Comments

comments