Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB hỏng cơ- 30/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của a.HÙng (0942525275). Ổ cứng Maxtor 80GB bị hỏng cơ. Kĩ thuật lập tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Đến ngày 25/12, khôi phục dữ liệu toàn vẹn, ngày 30/12 bàn giao dữ liệu trả khách hàng.

A H

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB hỏng cơ- 30/12
Rate this post

Comments

comments