Phục hồi dữ liệu ổ cứng Platinum 120GB chết cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu khẩn cấp ổ cứng Plantinum của a. Hoàng Anh (01287162162). Ổ cứng đưuọc xác định là chết cơ, khách hàng đang cần dữ liệu gấp nên kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu ngay trong ngày. Đến chiều 31/12, đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

HA

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Platinum 120GB chết cơ
Rate this post

Comments

comments