Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba, lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 17/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho khách hàng (0975800758). Thiết bị: ổ cứng Toshiba. dung lượng 500GB. Lỗi đầu đọc.

toshiba

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba, lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments