Phục hồi dữ liệu ổ cứng western, lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 05/10/2015, phục hồi dữ liệu cho khách hàng ở Thanh Hà_ Hải Dương. Loại thiết bị: ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

wd 500gb 3.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western, lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments