Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi Bad cho a.Đăng

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 03/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Đăng (0974754444). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Bad nặng, ổ cứng vẫn nhận nhưng không truy cập được vào dữ liệu.

A-Đăng-700x933

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi Bad cho a.Đăng
Rate this post

Comments

comments