phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bad sector.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 15/10/2015, phục hồi dữ liệu cho e.Dương (01669988580). Loại thiết bị: thẻ nhớ , dung lượng 16GB. Tình trạng: bad sector.

Thẻ nhớ

phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bad sector.
Rate this post

Comments

comments