Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính vaio, lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 14/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho khách hàng (01632632339). Loại thiết bị: ổ cứng máy tính vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

VPHT

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính vaio, lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments