Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB cháy mạch, lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/12. aMinh (0943762067) đến trung tâm, mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB. Ổ cứng bị cháy mạch, đồng thời lỗi cơ. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 26/12, đã phục hồi dữ liệu hoàn toàn cho khách hàng. Ngày 28/12, bàn giao dữ liệu

A Minh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB cháy mạch, lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments