Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB không nhận_ 24/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/12/2014, chị Duyên( 0983151546) gửi người mang đến 1 ổ cứng western 250GB với mong muốn cứu dữ liệu. Ổ cứng không nhận. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 23/12, đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn, khách hàng đã teamvie kiểm tra dữ liệu. Ngày 24/12, bàn giao dữ liệu

Chị Duyên

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB không nhận_ 24/12
Rate this post

Comments

comments