Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 80GB không nhận. 25/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/12/2015, a. Vũ_ cty Kế toán Hà Nội có mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 80GB. ổ cứng không nhận. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 25/12 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng.

cty Kế toán

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 80GB không nhận. 25/12
Rate this post

Comments

comments