Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320Gb hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của khách hàng từ Bình Thuận. Ổ cứng không hoạt động và phát ra tiếng kêu lạch cạch. Qua kiểm tra, xác định ổ cứng bị hỏng cơ. Kĩ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu ổ cứng trong hơn 1 ngày. Ngày 11/12, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và gửi về trả khách hàng.

A Hiệp

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320Gb hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments