Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250 bad nặng_ 9/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/12/2015, a BÌnh (0903436383), mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng western 250GB. Ổ cứng vẫn nhận nhưng không mở được dữ liệu. Qua kiểm tra, xác định ổ cứng bị bad nặng, đầu đọc kém. chúng tôi đã lập tức tiến hành cứu dữ liệu. Sau 1 ngày, toàn bộ dữ liệu của a. Bình đã được phục hồi. Ngày 9/12 bàn giao dữ liệu.

A Bình

 

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250 bad nặng_ 9/12
Rate this post

Comments

comments