Phục hồi dữ liệu ổ cứng western lỗi đầu đọc_ 24/11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/11/2015, chúng tôi  tiếp nhận 1 HDD western 250GB của a. Vĩnh (01684578822). Tình trạng: không nhận ổ cứng. Sau khi kết luân ổ cứng bị lỗi đầu đọc, kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 24/11, dữ liệu đã được khôi phục toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng.

A Vĩnh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western lỗi đầu đọc_ 24/11
Rate this post

Comments

comments