Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop mất dữ liệu_ 19/12

Thu Huong Nguyễn

Trưa ngày 19/12/2015, a, Hoài (0989083639) đến trung tâm, mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng máy laptop Lenovo 500GB, mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kĩ thuật đã tiến hành lấy lại dữ liệu ngay trong ngày. Ngày 19/12, bàn giao toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi.

laptop Android đầu tiên của Lenovo A10

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop mất dữ liệu_ 19/12
Rate this post

Comments

comments