Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 2TB mất dữ liệu_ 23/11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/11/2015, chị Thu mang 1 HDD Western 2TB đến cứu dữ liệu. Ổ cứng của chị bị bad sector, lỗi phân vùng. Cắm vào máy tính,ổ cứng vẫn nhận nhưng không nhìn thấy dữ liệu. Tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Đến 21/11, chúng tôi đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng. Ngày 23/11, chị Thu đến kiểm tra và coppy dữ liệu.

Chị Thu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 2TB mất dữ liệu_ 23/11
Rate this post

Comments

comments