Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor không nhận, ngày 3/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/12/2015, a. Đăng (0974754444) mang đến 1 hDD Maxtor 40GB, yêu cầu phục hồi dữ liệu. Ổ cứng khi cắm vào không nhận. Tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 3/12, kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu toàn bộ cho khách hàng.

A Đăng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor không nhận, ngày 3/12
Rate this post

Comments

comments