Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320Gb, gộp ổ và bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/11/2015, khôi phục dữ liệu ổ cứng cho a. Hải (0913035423). Ổ cứng western 320GB. Tình trạng: bad và gộp ổ.

cuu-du-lieu-hdd-wd-2.5

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320Gb, gộp ổ và bad.
Rate this post

Comments

comments