Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi lỗi cơ_4/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/11/2015, a. Long (0904006868) đến trung tâm, yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB, lỗi cơ thi thoảng phát ra tiếng lêu lạch cạch. Kỹ thuật sau khi kiểm tra đã tiến hành khôi phục dữ liệu. Sau hơn 1 ngày, chúng tôi đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn cho khách hàng. Tối 3/12, a Long đến kiểm tra và coppy dữ liệu

a Long

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi lỗi cơ_4/12
Rate this post

Comments

comments