Ngày 18/12/2015 phục hồi dữ liệu bị virus mã hóa đổi tên file cho chị Tuyết – 0904308xxx

Dữ liệu máy laptop bị mã hóa toàn bộ sau khi chị mở mail lạ có đính kèm file nén.

Toàn bộ quá trình xử lý hết 2 ngày. tỷ lệ khôi phục 100% dữ liệu.