Phục hồi dữ liệu ổ cứng HGST 1TB gộp ổ – 12.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 12/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng HGST 1TB của a.Chiến – 0978272732. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Chiến

Phục hồi dữ liệu ổ cứng HGST 1TB gộp ổ – 12.9
Rate this post

Comments

comments