Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bad – 29.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb của bạn Dương – 0906087194. Ổ cứng vẫn nhận nhưng treo, chậm, không thể truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 26/7 đã khôi phục dữ liệu thành công nhưng đến 29/7, khách hàng mới đến kiểm tra và copy dữ liệu

Dương

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bad – 29.7
Rate this post

Comments

comments