Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB bad – 30.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB của a.Kiên – 0983366558. Ổ cứng bị bad nhẹ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 30/3 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

cuu-du-lieu-hitachi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB bad – 30.3
Rate this post

Comments

comments