Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB mất dữ liệu -14/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB của a.Đức – 0915068246. Ổ cứng cài Win lỗi, dẫn đến mất dữ liệu. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong ngày. Ngày 14/3 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng.

wd 500gb 3.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB mất dữ liệu -14/3
Rate this post

Comments

comments