Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/11/2015, phục hồi dữ liệu ổ cứng cho a. Sơn (0902138398): ổ cứng Hitachi 320GB, bad nặng.

2684_1_o_dia_cung_hsgt_hitachi_500gb_sata_iii

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi bad.
Rate this post

Comments

comments